قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاههاي برق‌آبي اردوباد و مارازاد
1395/07/17