ارتباط با ما

آدرس دفتر امور مجلس وزارت نیرو
 
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش، رو به روی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو، کدپستی: 1996836111
 
تلفن: 81606000
نمابر: 81606252
پیامک: 30002925